Školská rada při Základní škole Bernarda Bolzana byla ustanovena na základě voleb v červnu 2005 a je tvořena z jedné třetiny zástupci z řad rodičů žáků, z jedné třetiny zvolenými pedagogy a poslední třetinu představují členové jmenovaní zřizovatelem školy.

Školská rada se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167-168.

Podněty pro školskou radu je možné zasílat elektronicky na adresu: info@skolabolzano.cz

Dne 26. října 2018 byla novou členkou školské rady z řad zástupců rodičů zvolena paní Lenka Volfová. Volby proběhly formou ankety v elektronické žákovské knížce.

V týdnu od 1. do 5. února 2021 se konaly volby dvou nových členů do školské rady z řad rodičů. Volby probíhaly v prostředí žákovské knížky. Novými členy školské rady byli zvoleni: pan Tomáš Křížek a pan Ondřej Vaněk. Na zasedání školské rady, které se uskutečnilo 2. března 2021 on-line formou, byl zvolen novým předsedou pan Tomáš Křížek.


Předseda školské rady:
Tomáš Křížek

Členové:
Mgr. Dvořáková Pavlína
Ing. Freundová Jitka
Mgr. Macháčková Jitka
Mgr. Mareda Martin
Ing. Sušková Alena
Mgr. Šedivá Pavla
Vaněk Ondřej
Mgr. Volfová Lenka