Datum zápisu: 24. května 1999
Sídlo: Tábor 1, Školní náměstí 199, PSČ 390 01
Identifikační číslo: 650 18 711
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb: Hlavní obecně prospěšnou činností školy je zejména poskytovat v souladu s příslušnými právními předpisy obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání:
a) základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie
b) rozšířenou výuku jazyků
c) školní družinu
d) školní klub
e) školní jídelnu – výdejnu
Předseda správní rady: Ing. Jan Švarc
Členové SR: Ing. Freundová Jitka, Kolářová Milena, Mgr. Trsková Markéta , Růžičková Naďa, Sychrová Dagmar
Dozorčí rada: Ing. Šatný Pavel
Zakladatel: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana
Tábor, Tržní nám. 346, PSČ 390 01
Identifikační číslo: 650 18 133