IČO: 65018133
Sídlo: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor
Doba trvání fondu: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana byl založen na dobu neurčitou
Den zápisu: 26. května 1999; Nadační rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl N, vložka 84
Účel nadačního fondu: Zřizování a rozvoj škol, jejichž cílem je vychovávat a vzdělávat žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad a současně přispívat k rozvoji českoněmeckých vztahů.
Zřizovatel: Marie Berková, Karel Berka, Ing. Stanislav Kosík, Mgr. Zdeněk Trska
Správní rada: Předseda: Ing. Pavel Šatný, MBA
členové: Mgr. František Korbel, Ing. Jitka Freundová, Ing. Jan Švarc, Ing. Luboš Pasák, Marek Vošta
Revizor: Ing. František Dědič
Statutární orgán: jménem fondu jedná předseda správní rady, který je také statutárním orgánem fondu
Cíle fondu: Podpora rozvoje vzdělání poskytováním finanční a materiální podpory Základní škole Bernarda Bolzana o. p. s.
Podpora rozvoje mezinárodních kontaktů žáků a učitelů Základní školy Bernarda Bolzana o. p. s.
Získávání informací pro vzdělávací činnost Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s.