Středa 10. ledna 2024

Hudební výchova v 9.A

Deváťáci si pod vedením pana učitele Lemberka zpestřili hudební výchovu tím, že si v kinosále navodili "táborákovou"atmosféru. Sedli si do kruhu kolem ohně/mobilu a zpívali trampské písně.