Pondělí 12. února 2024

Nácvik resuscitace - 9. třída

Resuscitace je jedním z nejdůležitějších úkonů laické první pomoci, který je třeba opakovaně cvičit. Deváťáci se v rámci přírodopisu dozvěděli základní informace o resuscitaci - co je to resuscitace, proč je důležitá a kdy je potřebná. Poté přišla praktická část. Žáci měli možnost cvičit resuscitaci na cvičných panácích/ figurínách, které máme ve škole. Praktické cvičení jim lépe pomůže zapamatovat si postupy a získat větší jistotu.