Čtvrtek 7. dubna 2022

"Ptačí stromy"

Dubnová rána nás vítají ptačím zpěvem. Při výtvarné výchově jsme si metodou rozfoukávání tuše vykouzlili koruny stromů. Do nich jsme pak dokreslili pupeny listů a hnízda ptáčků plná vajíček. Vše jsme na závěr zahalili do jarní barevné mlhy.