Pátek 24. června 2022

Voláme prázdniny

Jednu z posledních hodin výtvarné výchovy jsme věnovali symbolu léta a prázdnin - slunci. Křídami jsme malovali záři a teplo a černým fixem představu, jak se tváří sluníčko....