Středa 15. března 2023

myšlenková mapa

V hodinách českého jazyka jsme pracovali s odborným textem. Nové znalosti o cukru a o soli jsme propojili i s Prvoukou. Myšlenková mapa sloužila k heslovitému  shrnutí nejdůležitějších poznatků, o kterých jsme hovořili.