Středa 24. května 2023

Květen - měsíc šeříků

"Kolem šeříků letěla včera znenadání včela. Bzuky, bzuky, jaro je tu, zatroubila na trumpetu." 
Konečně přišlo jaro  a rozkvetly i šeříky u naší třídy.