Čtvrtek 16. listopadu 2023

Hloupežníci

Víte, kdo jsou to hloupežníci? My už ano. Přečetli jsme si o nich knížku. Po čtení jsme psali a kreslili své knížky o hloupežnících, robotících, Matyášovi a mluvícím světýlku.
Také jsme si vyrobili své vlastní ROBOTÍKY.