Název projektu:
Prožitkem k empatii: Diverzita, migrace a začlenění ve školním vzdělávání

Reg. č. projektu:
2022-1-CZ01-KA122-SCH-000074057

Operační program:
Erasmus+ školní vzdělávání 

Datum zahájení projektu:
01. 09. 2022

Datum ukončení projektu:
29. 02. 2024

Doba trvání projektu:
18 měsíců

Celkový grant:
22954 EUR